Samed Behrengi

 

Samed Behrengi

24 Haziran 1939

 

İranlı öğretmen, çocuk hikâyeleri yazarı, halk masalları derleyicisidir. Haziran 1939’da Güney Azerbaycan’ın Tebriz kentinde doğmuştur.

İlkokulu bitirdikten sonra Tebriz’deki Debîristân-i Terbiyet ve Dânişserâ-yi âlî adlı öğretmen okullarında okudu. Öğrenimini tamamladıktan sonra Mamkan, Gogan, Ahircan gibi köy okullarında öğretmenliğine başladı ve kısa ömrünün sonuna kadar bu görevde kaldı.

Öğretmenlik yaparken bir taraftan da Tebriz Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde gece derslerine devam etti. Azerbaycanlı köylü çocuklarına rehberlik hizmetleri sunarken onlar için masallar yazdı. Azerbaycan halk edebiyatını inceledi.

1967’de, Azerbaycan’daki Aras nehrinde yüzdüğü sırada bir kaza sonucu öldü. Boğulduğuna kimse inanmadı çünkü Behrengi, yazdığı masallarda, ülkesinin başına çöreklenmiş Şahlık düzenini açıkça eleştiriyor, her türlü baskı yönetimine karşı çıkıyordu. Bu yüzden suikaste uğradığı düşünülmektedir. Yapıtları onlarca dile çevrilmiştir.

Yorum yapın