Özel Set 6

İçeriği

180 Adet Küçük Sait Faik Abasıyanık ve Sinağrit Baba

150 Adet Küçük Oktay Rifat ve Yazdığı Şiir

 

 

 

 

 

 

€5959,80